வைத்திய சாலைகளில் சுகாதார கல்வி மற்றும் சுகாதார மேம்பாடு தொடர்பாக பணிபுரியும் தாதியர்களுக்கு, வைத்தி

සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ රෝහල් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන ඒකකය විසින් සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන හා සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කටයුතුවලට සම්බන්ධ හෙද නිලධාරීන් සඳහා රෝහල් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන සැකසුම් හඳුන්වා දීම සහ ස්ථාපිත කිරීම සඳහා දින 6 ක මාර්ගගත පුහුණු වැඩසටහනක් සංවිධානය කරන ලදී. මෙම ව්‍යාපෘතිය වැඩසටහන් මාලාවන් 6 කින් පවත්වනු ලබන අතර පළමු වැඩසටහන් මාලාව 2021 ජනවාරි 5 වන දින ආරම්භ විය. එය දින 6 ක් පවතිනු ඇත. පසුකාලීනව වැඩසටහන් මාලාවක් ලෙස මාසිකව පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත